એક સુંદર સવાર્

શાંત સરોવર દૂરસુદૂર…

દેખાય લીલી વનરાજી..

નાના ડુંગરો પર પથરાયેલ લીલી ચાદર

પર ક્યાંથી આવ્યા?..

આ સરોવરનાં ટીપાં કે પછી?

ચમકતાં ઝાકળનાં મોતી?

કે પછી સૂરજે પણ કસરત કરી લીધી?

લો! આ ટપકે તેનાં પ્રસ્વેદ બિંદુઓ…

અને પથરાયાં છે ચારેકોર..

ત્યાંતો બીજું નયન રમ્ય દ્રશ્ય જોવામાં મન થયું રમમાણ..

શાંત સરોવરમાં ઊભાં પેલાં શાંત વૃક્ષો .

જાણે ઊભા ધ્રુવની જેમ…

જાણે લીધી હોય તપ ની નેમ..

પેલાં શાંત પર્ણોની વેલ પથરાઈ ..

થોડીક હોડીઓ કાગળની છૂટીછવાઈ..

જળની સહેલીની જેમ..

આ શું?

લીલ પણ આવી ગઈ જળની ઉપર

ના!આતો છે, ડુંગરોની લીલી છાયા પથરાઈ ચોમેર..

જેમ શાંત સરોવરને લાગી ગઈ ઠંડી..

તેથી જ ઓઢી લીધી પોતે ય લીલી ચાદર.

પેલા ક્યાં ગયા સરોવરના પક્ષીઓ?

કદાચ તેમને પણ થયું હશે..

મન પાંખો ફફડાવવાનું..

એક તરફ શાંત સરોવર

અને બીજી તરફ મંદિરનો ઘંટારવ..

એક કહે મૌન શબ્દો વડે

અને ધંટારવ કહે ..

જાગો ! જાગો! જન;

જુઓ ગઈ રાત વહી..

રાત વહી ને સવાર પડી..

હરિતડુંગરના શિખરો ઝળક્યાં…

અને મરક મરક હસતી

પેલી વનરાઈ..કહેતી સુપ્રભાતમ.. સૌને

ઉષા

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s