ફૂલોની વેદના

ચાર દિવસની જીંદગી મારી, વીતે બે ઝંખના ઓમાં અને બે રાહ નિહાળવામાં;
ફૂલોની સફર સૌથી ન્યારી, એક ગુલાબના છોડ પર ઊગીને હસતું રહી કાંટાઓમાં,
તો બીજું પોતે વિંધાઈને સજી રહ્યું મહેંકતી માળા ઓમાં, અને હરિની ડોકમાં,
ગુલાબ, ચંપો, જૂઈ, રજનીગંધા તેમજ રાતરાણી મ્હેંકી ઊઠે વન-ઉપવનમાં;
તો કમળ કહે હું દેવશિરે ચઢું , ભલેને ઊગું પંકમાં;
કોઈક વળી એકલું અટુલું ઊગી ઉઠે પહાડોની ટોચે, તો વળી કોક ઝરણાં ઓની ગોદમાં;
કોઈક કહેતા અમે કરમાયાં બળબળતા તાપમાં, તો કોક સહેરાઓમાં ને વેણીમાં,
છેવટે સાથ દીધો સૌ કોઈને જીવતા ઓને અને મૂવાઓને સ્મશાનમાં,
ક્યાંક સેજ બની પથરાઈએ , તુટીએ કરમાઈએ છતાંય હસતા રહીને વેદનાઓમાં……….ઉષા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s