અવતરણો

નેટમિત્રો કેટલા? આકાશમાં તારા જેટલા.
ગણ્યા ગણાય નહીં વીણ્યા વીણાય નહીં,
તો ય મારા મનમાં સમાય..

કેટલાંક જીવનનાં સમીકરણો,
જીંદગીભરના પ્રયોગો પછી જ સમજાય છે.

શોધતાં શોધતાં રસ્તાઓ જડે,
ચાલતા ચાલતા મિત્રો મળે,
સમય જતાં છૂટાય પડે,
મંઝિલે સૌ કારવાં મળે,
છેવટે જાવું સૌને એકલ પંડે.

Advertisements

2 thoughts on “અવતરણો

 1. નેટમિત્રો કેટલા? આકાશમાં તારા જેટલા.
  ગણ્યા ગણાય નહીં વીણ્યા વીણાય નહીં,
  તો ય મારા મનમાં સમાય..
  Of so many like the Stars in the Sky, I am ONE of the Bloggers.
  Hope I remain in your MIND…and also my Blog CHANDRAPUKAR.
  After going to “About”I am now on the HOME of your Blog.
  As promised I read the Posts (so many) you had published..including this one.
  You are expressing your Thoughts with the Feelings from your Heart.
  May God inspire you more !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Hope to see you on Chandrapukar ALWAYS !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s