નવરાત્રિની મહિમા

નવરાત્રીના નવ દિવસોનું ગાયન અને પૂજન ની મહિમા એટલે શિવશક્તિ સ્વરૂપા નવ ની યાદગાર..મા અંબા જગત જનની..સ્વરૂપે…મા કાલી અને દુર્ગા આસુરી શક્તિનો નાશ કરનારી..રણચંડી સ્વરૂપે આસુરી શક્તિ વિનાશિની…સરસ્વતી જ્ઞાનદાયિની..લક્ષ્મી સ્વરૂપે સુખ સમૃદ્ધિ દાયિની..જેવી જગત જનની ના સ્થાને વિરાજે છે..તેની ઉપાસના એટલે સ્ત્રીશક્તિની ઉપાસના…યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યતે..રમંતે તત્ર દેવતા… નારીને જ્યારે સમાજ ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન આપશે..ત્યારે જ સાચા અર્થમાં નવરાત્રિ ઉજવી કહેવાય…અસ્તુ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s