શિશુ મુખેથી-૧

પ્રિય વાચકો, અહીં આપેલ ચિત્રોના સેટ પરથી બાળક પોતાની જાતે વાર્તાકથન કરે એવી અપેક્ષાએ વાલીઓ અને શિક્ષકો તેને આ કાર્યમાં મદદરૂપ થાય અને તેની સર્જનશીલતાને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુ થી આપ્યા છે. તો આવો સાંભળીએ શિશુ મુખેથી એના શબ્દોમાં વાર્તા…બીજો આશય એ પણ છે કે વડીલો કે શિક્ષકો પણ પોતાની જાતે બનાવીને વાર્તા કહે. અસ્તુ…
squirrel-1squirrel-2squirrel-3squirrel-4squirrel-5squirrel-6squirrel-7squirrel-8squirrel-9squirrel-10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s