આપસે સિતારા 💥કિસ્મતકા બુલંદ હૈ…

image

મેરે મીઠે મીઠે પ્રાણ પ્યારે, ભાગ્યવિધાતા શિવબાબા, આપકા કિતના ન શુક્રિયા માનું ઉતના હી કમ હૈ,  હે મીઠે બાબા આપકી નજર જો મુજ આત્મા પર પડી મૈં તો ધન્ય ધન્ય હુઈ ઔર મેરે ભાગ્યકા સિતારા બુલંદીયોકો છુ ગયા, તેરી એક નજરસે મૈં નિહાલ હુઈ તો મેરી દુનિયા કે સારે નજારે બદલ ગયે,
વરના મૈં તો ઈસ ધરાકી ધૂલ થી, એક રેતકા જર્રા થી, જીસે 💓કે આસમાંમેં 👆ચમકતા હુઆ 🌟 બના દિયા, જીવનભર નહીં ભૂલેંગે વો તેરા પ્યાર ને મધુબનમેં જો દિયા હૈ,
હે પારસનાથ બાબા આપને હમપર અનગિનત ઉપકાર કિયે હૈ…મુજ પત્થરબુધ્ધિ આત્માકો પારસ એક નજરસે હી બના દિયા. યે 💝તો આપકા અહેસાનમંદ હૈ…
હે મેરે મીઠે મીઠે બબુલનાથ બાબા મુજે કાંટેસે ફૂલ બનાયા હૈ, હે ભોલાનાથ શિવબાબા આપસે 🌟 કિસ્મતકા બુલંદ હૈ વૈસે હર આત્મા કા કિસ્મતકા બુલંદ હો યહી મેરે 💓કી તમન્ના હૈ ઓમશાંતિ ….👆🌛

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s