મનની/💗 વાત કરવી છે મારે બાબા

મનની/💗ની વાત કરવી છે મારે બાબા?

ઓમ શાંતિ ઓમશાંતિ ઓમશાંતિ

મનને/💚ને કહી કહીને થાકી  કે મ જવાય? તું તો નાદાન છે. હે! મન/💜 તું એક વાત બરાબરસમજ…એક છે “ૐશાંતિ”શબ્દ નું રટણ બહારથી કરવું અને બીજું છે.. ૐશાંતિ સ્વરૂપ બોલતા મન/💙 એ સ્વરૂપ માં  ટકવું.. સાચા સ્વરૂપમાં માં મન/❤ છે  જ શાંત સ્વરૂપ…પછી બહાર શાંતિ શોધીએ તો તે ક્યાંથી મળશે? બાબાને મન/💛ની વાત સીધી કહી દઉં..

 

તેરી દુનિયામાં દિલ 💞લગતા નહીં ..મુજકો એ માલિક વાપસ બુલાલે… 


ઈસ પાપ કી દુનિયા સે કહીં ઓર લે ચલ જહાં ચૈન હી ચૈન હો..

એક હી તમન્ના હૈ  બસ.. તેરી એક યાદમાં બડી ચૈનસે.. શાંતિસે.. મૈં આત્મા ઈસ જગસે વિદાય લૂં.. ઈતની મહોલત શાયદ ઈસ નસીબકો મીલે.☺️

 

કહત કબીરા સુન મેરે સાધો .. જબ આયા થા તૂ જગમેં તો જગ હસે આપ રોય😧 અબ એસી કરની કરની ચલો આપ હસો ☺️જગ રોય. 😧

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s